Gönderilen bildiriler Journal of Recreation and Tourism Research dergisinde yayımlanmıştır.