Bildiri Yazım Kılavuzu

BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU VE GENEL KURALLAR

16. Geleneksel Turizm Sempozyumu'nda kabul edilen ve sözlü olarak sunumu yapılan tüm bildiriler Journal of Recreation and Tourism Research dergisinde özel sayı olarak yayımlanacaktır. Yazarların jrtr.org adresinde Author Guidelines kısmında yer alan yazım kurallarına uygun olarak bildirileri hazırlamaları gerekmektedir. (Erişim için buraya tıklayınız.)

Ayrıca her bir bildiri için bildirinin genel amaç, bulgu ve sonuçlarının yer aldığı İngilizce genişletilmiş özet de yer almalıdır.